Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Обавештење о почетку израде Плана за управљање ризицима

Поступак израде Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности на Електронском факултету у Нишу за 2024. годину покреће се 1. децембра 2024. године.

Одлука о изради Плана управљања ризицима

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама