Издања Електронског факултета

VHDL и VHDL- AMS подршка пројектовању електронских кола и система

Image
Аутори: Предраг М. Петковић; Миљана Милић; Дејан Мирковић

Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2009.

Област: Електроника

ISBN: 978-86-85195-85-3

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама