Издања Електронског факултета

Рачунарски мерно-информациони системи у индустрији - практикум за лабораторијске вежбе

Image
Аутори: Драган Живановић; Драган Денић; Горан Миљковић

Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2011.

Област: Мерења

ISBN: 978-86-6125-047-7

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама