Издања Електронског факултета

Високо-поуздани енкодери за мерење и одређивање позиције базирани на примени псеудослучајних бинарних секвенци

Image
Аутори: Драган Б. Денић; Миодраг З. Арсић

Едиција: Монографије

Година издања: 2005.

Област: Мерења

ISBN: 86-85195-07-1

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама