Издања Електронског факултета

Пројектовање и примена савијених конфигурабилних семи-систоличких поља

Image
Аутори: Иван Милентијевић; Владимир Ћирић

Едиција: Монографије

Година издања: 2010.

Област: Рачунарство

ISBN: 978-86-6125-040-8

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама