Небојша Б. Раичевић

Контакт

 • мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел: 381 (18) 529-430

Академска каријера

 • Изабран у звање редовни професор 2021. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
 • Докторирао 2010. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
 • Магистрирао 1998. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елктротехника
 • Дипломирао 1989. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска елeктротехника
Image

Изабране референце

 • Nebojsa B. Raicevic, Slavoljub R. Aleksic and Sasa. S. Ilic, "One numerical method to determine improved cable terminations", Electric Power Systems Research, Elsevier, Vol. 81, No. 4, pp. 942-948, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2010.11.019 (M21)
 • Nebojsa B. Raicevic, Slavoljub R. Aleksic, "One method for electric field determination in the vicinity of infinitely thin electrode shells", Engineering Analysis with Boundary Elements, Elsevier, Vol. 34, No. 2, pp. 97-104, 2010. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955799709001805 (M21)
 • Nebojša B. Raičević, Slavoljub R. Aleksić and Saša S. Ilić, “Hybrid Boundary Element Method for Multi-layer Electrostatic and Magnetostatic Problems”, Electromagnetics, Taylor & Francis, Vol. 30, No.6, pp. 507-524, 2010. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02726343.2010.499067 (M22)
 • Nebojsa B. Raicevic, Slavoljub Aleksic, Ilona Iatcheva, Marinko Barukcic, “Enhanced method for pulse skin effect calculation of cylindrical conductors”, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 39, No. 3, pp. 623-635, 2020. https://doi.org/10.1108/COMPEL-10-2019-0382 (M23)
 • Nebojsa B. Raicevic, Slavoljub R. Aleksic, Zeljko Hederic, Marinko Barukcic, Ilona Iatcheva, “Optimal Selection of Coaxial Ring Systems in Environmental Electrostatic Shielding”, COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, Vol. 37, No. 4, pp. 1418-1435, 2018. https://doi.org/10.1108/COMPEL-09-2017-0372 (M23)
 • Vojin I. Kostić, Nebojsa B. Raicevic, "An alternative approach for touch and step voltages measurement in high-voltage substations", Electric Power Systems Research, Elsevier, Vol. 130, pp. 59-66, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2015.08.023 (M21)
 • Vojin I. Kostić, Nebojsa B. Raicevic, "A study on high-voltage substation ground grid integrity measurement", Electric Power Systems Research, Elsevier, Vol. 131, pp. 31-40, 2016. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779615002953 (M21)
 • Mirjana Perić, Saša Ilić, Ana Vučković, Nebojša Raičević, “Analyses of Bi-Isotropic Media using Hybrid Boundary Element Method”, ACES Journal, The Applied Computational Electromagnetic Society, Mississippi, USA, Vol. 36, No. 10, pp. 1265-1273, 2021. https://aces-society.org/search.php?vol=36&no=10&type=2 (M23)
 • Ana Vuckovic, Dusan Vuckovic, Mirjana Peric, Nebojsa Raicevic, “Influence of the Magnetization Vector Misalignment on the Magnetic Force of Permanent Ring Magnet and Soft Magnetic Cylinder“, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press, Vol. 65, No. 3, pp. 417-430, 2021. https://content.iospress.com/articles/international-journal-of-applied-electromagnetics-and-mechanics/jae190152 (M23)
 • Mirjana Perić, Saša Ilić, Ana Vučković, Nebojša Raičević, “Improving the Efficiency of Hybrid Boundary Element Method for Electrostatic Problems Solving”, ACES Journal, The Applied Computational Electromagnetic Society, Mississippi, USA, Vol. 35, No. 8, pp. 872-877, 2020. https://aces-society.org/search.php?vol=35&no=8&type=2 (M23)

Монографије и поглавља у монографијама:
 • Nebojsa B. Raicevic, Slavoljub R. Aleksic, "One Method For Magnetic Multilayer Systems Determination", in: Computer Field Models of Electromagnetic Devices (Edited by Sławomir Wiak, Ewa Napieralska-Juszczak), ISBN 978-1-60750-603-4, Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS PRESS, Amsterdam, The Netherlands, Vol.34, chapter 4: Computational Techniques, pp. 220-227, November 2010, DOI:10.3233/978-1-60750-604-1-220, ISSN:1383-7281. (M13).
 • Nebojša B. Raičević, "Conformal Mapping and Equivalent Electrodes Method Application on Electric Field Determination at Cable Accessories", Discrete and Computational Mathematics (Book), chapter 14, pp. 205-214, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, USA, 2008, ISBN: 1-60021-810-5, (M14).
 • Nebojša Raičević, Slavoljub Aleksić: „Poboljšanje performansi visokonaponskih kablovskih završnica i spojnica modelovanjem deflektora“, Monografija, ISBN 978-86-6125-156-6, januar 2016, Izdavač: Elektronski fakultet u Nišu.(M42).
 • Vučković, A., Vučković D., Perić, M., Raičević N., "A universal approach for the magnetic force calculation of radial and axial magnetic bearings", Advances in engineering research, Nova Science Publishers, New York, Volume 25, Chapter 5, pp. 209-232, ISBN 978-1-53614-218-1, ISSN 2163-3932, 2018. https://novapublishers.com/shop/advances-in-engineering-research-volume-25/ (M14).

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором: 23
 • Тренутно учешће на пројектима Национални: 2; Интернационални: 2
 • Остали релевантни подаци: До сада објавио 186 радова, три универзитетска помоћна уџбеника, четри монографске јединице. Учествовао у реализацији девет домаћих и пет иностраних научноистраживачких пројеката, а руководио реализацијом два пројекта. Аутор је новог кабловског прибора са смањеним напрезањем диелектрика као и новог нумеричког хибридног метода граничних елемената (HBEM) за прорачун електромагнетних поља.  Председник је IEEE EMC chapter-a за Србију и Црну Гору. Био је ментор две докторске дисертације, а више пута је био ментор и члан комисија за одбрану докторских (18), магистарских, мастер, дипломских и завршних радова. Рецензент је већег броја престижних часописа са SCI/SCIE листе и већег броја међународних Конференција, на којима је његов рад два пута проглашаван за најбољи. Гост едитор је у часопису са SCI листе (Electronics - MDPI). Био је члан Савета Универзитета у Нишу и Електронског факултета у Нишу, члан Колегијума Електронског факултета у Нишу као вршилац дужности шефа Катедре за теоријску електротехнику, председник Комисије за упис на основне и мастер академске студије Електронског факултета у Нишу. Има једанаест студијских и истраживачких боравка у иностранству, три научна курса.

  Списак публикација: https://www.npao.ni.ac.rs/elektronski-fakultet/482-nebojsa-raicevic

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама