Управљање системима

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2013. године

Настава на студијском програму Електроника и микросистеми организована је у оквиру два модула:

  • Електронске компоненте и микросистеми и
  • Електроника,

кроз које се обезбеђује специјализовање студената за област примене и пројектовања електронских компонената и микросистема и област примене и пројектовања електронских кола и уређаја. Избором ових предмета, образовни профил студента се прилагођава личним афинитетима из следећих уже стручних области:

  • нанотехнологије,
  • енергетска ефикасност,
  • мултимедијалне технологије и системи,
  • медицинска, енергетска, аутоелектроника и електроника широке потрошње,
  • микроелектроника и микросистеми,
  • савремени материјали у електроници.

Сврха овог студијског програма је да студентима, поред најновијих научних и стручних знања из наведених области, развије и систематичност и креативност у раду. То ће им омогућити да по завршетку студија одмах буду способни да самостално раде у струци на решавању конкретних проблема, да тимски раде на реализацији пројеката и даље се усавршавају.

 

Циљ овог студијског програма је и развој креативног начина размишљања и прихватања нових знања, вештина у коришћењу мерних инструмената и савремених софтверских алата, као и вештина изражавања и презентације идеја и остварених стручних резултата.

 

Након завршеног студијског програма студент стиче звање Мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама