Електроенергетика

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2013. године

Мастер студије на студијском програму Електроенергетика
 имају превасходан циљ да припреме студенте за позиције водећих инжењера електроенергетике у областима производње, преноса и дистрибуције електричне енергије; савремених електромоторних погона, енергетске електронике и енергетске ефикасности.

Током двосеместралних студија студенти стичу напредна сазнања из области:

  • планирања, управљања и експлоатације електроенергетских постројења, мрежа и система
  • тржишта електричне енергије и дерегулације
  • електромоторних погона и претварача, напредних метода регулације са применама у вишемоторним и енергетски ефикасним погонима
  • специјалних електричних инсталација са применама у соларним постројењима и “интелигентним“ зградама
  • електромагнетне компатибилности и технике високог напона

Студенти се оспособљавају за самостални рад на пословима индустријских инжењера, пројектаната и експерата у области електроенергетике и електропривреде. Кроз израду самосталних радова, лабораторијских вежбања и израду завршног мастер рада, будући мастер инжењери електроенергетикеоспособљавају се за примену стечених инжењерских и ројектантских знања и вештина на решавање проблема имајући у виду сложеност, трошкове, поузданост и ефикасност решења.

 

ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Мастер инжењери електроенергетике се запошљавају у индустрији, у свим компанијама у систему електропривреде (производња, пренос, дистрибуција и продаја електричне енергије), у пројектантским бироима, на пословима развоја, одржавања, пројектовања, надзора и продаје. Наши инжењери данас су запослени у бројним домаћим и иностраним компанијама, способни да решавају сложене проблеме и да праве развојне и стратешке планове у вези са коришћењем енергетских ресурса. Замена фосилних горива обновљивим изворима електричне енергије, али и законска обавеза повећања енергетске ефикасности отвара бројне могућности за запошљавање инжењера електроенергетике у блиској будућности.

Више информација можете наћи на сајту Катедре за електроенергетику: energetika.elfak.ni.ac.rs

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама