Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Закључен уговор са "Дунав друштвом за управљање добровољним пензијским фондом"

Електронски факултет из Ниша обавештава све запослене да је одлуком Савета факултета, а након спроведене јавне набавке, закључен уговор са "Дунав друштвом за управљање добровољним пензијским фондом".

Факултет ће запосленима уплаћивати пензијски допринос месечно, у висини до максималног неопорезованог износа по запосленом.

Више информација о овоме имате у документу који објављујемо овде и на огласној табли факултета.

Обавештење

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама