Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Препоруке Сената Универзитета у Нишу у циљу уклањања последица вируса COVID-19 на реализацију наставе

На седници одржаној 18. маја 2020. године, Сенат Универзитета у Нишу је закључио да се предузму следеће мере и дају препоруке високошколским установама у саставу Универзитета у Нишу које би помогле уклањању последица вируса COVID-19 на реализацију наставе: 

Закључак Сената Универзитета у Нишу

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама