Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Рад факултета током ванредног стања у Србији

25.03.2020. године

Објављујемо препоруку Градског штаба за ванредне ситуације Универзитету у Нишу и као и писмо Ректора Градоначелнику.

Препорука Градског штаба за ванредне ситуације Универзитету

Писмо Градоначелнику
16.03.2020.

На састанку руководства Факултета са шефовима катедри, шефовима служби и представницима Студентског парламента, одржаном 16.03.2020. године, договорен је начин организације и рада Факултета за време трајања уведеног ванредног стања, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Наставници и сарадници Факултета биће дужни да реализују наставу на даљину, односно на начин који не захтева физичко присуство студената на Факултету.

Шефови катедри ће накнадно доставити наставницима и сарадницима катедре информације о начину реализације наставе.

Реализација априлског испитног рока, колоквијума и лабораторијских вежби одлаже се до даљњег.

У циљу обезбеђења минимума процеса рада у стручним службама Факултета, запослени у Рачунарско-информационом центру и у Секретаријуту Факултета, за време уведеног ванредног стања радиће према распореду дежурстава које ће им доставити шефови служби.

Документа од значаја:

Закључак Владе Републике Србије о обустави непосредног контакта са странкама

Одлука Владе Републике Србије о обустави извођења наставе

Смернице Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Наредба о забрани окупљања на јавним местима у затвореном простору

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама