Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Одлука декана о начинима спровођења наставе у периоду од 14. фебруара до 11. марта 2022. године

На основу члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, Закључка Колегијума Факултета, донетог на састанку одржаном 08.02.2022. године и мишљења Студентског парламента Факултета, декан Факултета доноси следећу

ОДЛУКУ


1. Услед актуелне епидемиолошке ситуације, у периоду од 14.02.2022. године до 11.03.2022. године, настава на свим годинама основних академских студија, као и на мастер академским студијама, одвијаће се online, преко платформе MS Teams, у складу са Планом реализације наставе у пролећном семестру школске 2021/2022. године.

2. Катедре су задужене за организацију и извођење наставе, односно предавања, вежби и других облика рада са студентима.

3. Наставници и сарадници су дужни да у терминима дефинисаним распоредом наставе и терминима за консултације буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, skype, Viber, телефон, друге врсте комуникације).

4. Начин реализације наставе ће се прилагођавати актуелној епидемиолошкој ситуацији, о чему ће наставници и студенти Факултета бити благовремено обавештени.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама