Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Одлука декана о реорганизацији наставе и рада Факултета непосредно након укидања ванредног стања

На основу Одлуке о укидању ванредног стања, Закона о важењу уредби које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила, дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, Декан је донео Одлуку да почев од 16.05.2020. године Електронски факултет у Нишу отпочне са радом у просторијама Факултета, уз поштовање обавезних
превентивних мера.

Одлука декана о реорганизацији наставе и рада Факултета непосредно након укидања ванредног стања

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама