Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Одлука декана о одлагању плаћања школарине за април и мај до краја школске године

На основу Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр. 612-0000498/2020-06 од 07.05.2020. године и члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, декан Факултета донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Рокови за плаћање износа рата школарине за месец април и мај, за школску 2019/2020. годину, на свим нивоима студија на Електронском факултету у Нишу, које су самофинансирајући студенти у обавези да плаћају по основу Уговора о студирању, закљученим са Електронским факултетом у Нишу, продужавају се до 30.09.2020. године.

2. Пријава испита у свим испитним роковима школске 2019/2020. године неће бити
условљена плаћањем износа рата школарине за месец април и мај за школску 2019/2020. годину.

3. Студенти неће моћи да упишу школску 2020/2021. годину док не измире целокупан износ школарине за школску 2019/2020. годину.

Документ можете преузети овде.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама