Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Одлука о преласку на наставу на даљину и одлагању испита и колоквијума

На основу Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 612-00-01397/2020-06 од 21.09.2020. године и члана 24. Статута Електронског факултета у Нишу, декан Факултета доноси следећу 

ОДЛУКУ 

  1. Услед погоршања епидемиолошке ситуације, почев од 09.11.2020. године настава на свим нивоима студија и за све године студија одвијаће се online (уживо), преко платформе MS Teams, у складу са Планом реализације наставе у јесењем семестру школске 2020/2021. године.
  2. Реализација колоквијума на свим нивоима студија, испита у предстојећим испитним роковима и других провера знања одлаже се до стицања услова за несметано обављање ових активности, у складу са Одлукама Владе Републике Србије и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  3. Катедре су задужене за организацију и извођење наставе на даљину, односно предавања, вежби и других облика рада са студентима.
  4. Наставници и сарадници су дужни да у терминима дефинисаним распоредом наставе и терминима за консултације буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, skype, Viber, телефон, друге врсте комуникације).
  5. Начин реализације наставе ће се прилагођавати актуелној епидемиолошкој ситуацији, о чему ће наставници и студенти Факултета бити благовремено обавештени.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама