Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Реализација наставе на Електронском факултету у време трајања ванредног стања

Имајући у виду одлуку о увођењу ванредног стања, одлуке Владе Србије, обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја везано за појаву вируса COVID-19, актуелну ситуацију и закључке проширеног Колегијума Факултета, у циљу превенције ширења евентуалне инфекције, са циљем да се заштити живот и здравље студената, наставника и запослених, обавештавам наставнике и студенте:

  1. Почев од 16.3.2020. обустављају се сви облици наставе и наставних активности које захтевају присуство студената (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, израда предиспитних обавеза, консултације, одбране завршних и дипломских радова).
  2. Од 17.3.2020. године почиње припрема за реализацију и реализација наставе на даљину за све премете из пролећног семестра школске 2019/2020 године по Плану реализације наставе који ће бити објављен. Настава на даљину за све предмете мора да почне најкасније у понедељак, 23.3.2020. по важећем Календару наставе и објављеном распореду часова.
  3. Катедре су задужене за организацију и извођење наставе на даљину односно предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима. На основу предлога Катедри, Факултет ће до 20.3.2020. да објави План реализације наставе на даљину.
  4. Наставници су у обавези да у току недеље од 17.3.2020. до 20.3.2020. обаве одговарајуће припреме и организују наставу на даљину за предавања, вежбе и ако постоји могућност, лабораторијске вежбе и предсиспитне обавезе, и о томе благовремено обавесте студенте.
  5. Почев од 23.3.2020. наставници и сарадници су дужни да обезбеде периодично (недељно) постављање нових материјала за предавања и вежбе у складу са планираном динамиком обраде садржаја на предмету, а у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет.
  6. Почев од 23.3.2020. наставници и сарадници су дужни да у терминима дефинисаним распоредом наставе и терминима за консултације буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, skype, Viber, телефон, друге врсте комуникације).
  7. Специфични облици наставе који се на овај начин не могу реализовати и захтевају присуство студената се неће организовати.
  8. Реализација колоквијума на свим нивоима студија, испита у испитном року Април и других провера знања одлаже се до стицања услова за несметано обављање ових активности.


Проф. др Драган Манчић, Декан

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама