Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност студената у оквиру програма ЕRASMUS+ КА103

Конкурс је отворен за пријаве до 20. априла 2021. године у 15:00 сати.
Image
На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа студија свих факултета Универзитета у Нишу, и то превасходно за мобилност у сврху студирања (Student Mobility for Studies – SMS) у трајању од најмање 3, а највише 5 месеци током зимског семестра академске 2021/2022. године. Студенти се могу пријавити и за мобилност у сврху обављања студентске праксе (Student Mobility for Traineeships - SMT) у трајању од 2 месеца, такође током зимског семестра академске 2021/2022. године, али ће предност при избору имати кандидати за SMS, с обзиром да су средства предвиђена за SMT исцрпљена на претходном конкурсу.

Конкурс је отворен за пријаве до 20. априла 2021. године у 15:00 сати.

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета:
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-u-okviru-programa-erasmus-ka103-202103120849

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама