Догађаји

Списак догађаја на Електронском факултету у Нишу

Курс елементарне физике за студенте генерације 2019/20.

У периоду од 16.9.2019. до 27.9.2019. од 11:15 до 14:00 (3 часа) одржаће се курс елементарне физике за све заинтересоване студенте генерације 2019/20.

План курса је дефинисан на основу плана предмета Физика на I години студија на Електронском факултету.

Методолошке јединице су прилагођене средњошколском познавању математике и обрађују се како теоријски, тако и решавањем одговарајућих рачунских задатака, ради квалитетнијег обнављања средњошколског градива, а све у циљу лакшег савладавања градива из предмета Физика на I години студија и полагања испита.

На почетку и крају курса планирана је провера знања, која има за циљ да обезбеди информације о успешности курса и омогући да се настава из предмета Физика организује ефикасније.

Курс је бесплатан за студенте генерације 2019/20.

Неопходно је само да се пријавите овде за похађање курса најкасније до четвртка, 12.9.2019. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама