Издања Електронског факултета

Практикум из Дигиталних телекомуникација I са MATLAB примерима

Image
Аутори: Зоран Х. Перић; Владимир М. Деспотовић; Јелена Р. Николић; Александра Ж. Јовановић; Никола Б. Симић

Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2017.

Област: Телекомуникације

ISBN: 978-86-6125-191-7

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама