Издања Електронског факултета

Моделирање и симулација динамичких система

Image
Аутори: Драган Антић; Братислав Данковић

Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2001.

Област: Управљање системима

ISBN: 86-80135-35-6

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама