Издања Електронског факултета

Лабораторијски практикум из основа електротехнике -2

Image
Аутор:  Ана Вучковић, Mирјана Перић,Злата Цветковић
Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2022.

Област:Теоријска електротехника

ISBN:978-86-6125-247-1

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама