Издања Електронског факултета

Лабораторијски практикум из електромагнетике за вежбе на рачунару

Image
Аутор: Mирјана Перић, Ана Вучковић, Саша Илић
Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2022.

Област:Теоријска електротехника

ISBN:968-86-6125-246-4

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама