Издања Електронског факултета

Физичке величине и мерне јединице. Мерна несигурност

Image
Аутори: Момчило М. Пејовић; Милић М. Пејовић

Едиција: Помоћни уџбеници

Година издања: 2012.

Област: Микроелектроника

ISBN: 978-86-6125-060-6

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама