Издања Електронског факултета

Мултиплексни пренос сигнала

Image
Аутори: Зорица Николић; Ненад Милошевић; Бојан ДимитријевићЕдиција: Основни уџбеници

Година издања: 2007.

Област: Телекомуникације

ISBN: 978-86-85195-46-4

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама