Издања Електронског факултета

Електроенергетске компоненте

Image
Аутори:Драган С. Тасић; Никола Љ. Рајковић; Миодраг С. СтојановићЕдиција: Основни уџбеници

Година издања: 2014.

Област: Електроенергетика

ISBN: 978-86-6125-106-1

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама