Мирјана Т. Перић

Контакт

 • мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • тел: 381 (18) 529-423
 • веб-сајт: mirjanaperic.atspace.com

Академска каријера

 • Изабрана у звање ванредни професор 2022. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска електротехника
 • Изабрана у звање асистент 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска електротехника
 • Докторирала 2015. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска електротехника
 • Магистрирала 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Теоријска електротехника
 • Дипломирала 2000. године на Електронском факултету у Нишу, област Електроника и телекомуникације
Image

Изабране референце

 • Aleksić, S., Perić, M., Dielektričnа i poluprovodnа telа u elektromаgnetnom polju, Monogrаfijа, Niš: Elektronski fаkultet, 2008, (COBISS.SR-ID 146448140).
 • Perić, M., Ilić, S., Aleksić, S., Raičević, N., “Characteristic Parameters Determination of Different Striplines Configurations using HBEM”, ACES journal, The Applied Computational Electromagnetic Society, Mississippi, USA, Vol. 28, No. 9, pp. 858-865, 2013, ISSN 1054-4887, [Online] http://www.aces-society.org/search.php?vol=28&no=9&type=2.
 • Ilić, S., Perić, M., Aleksić, S., Raičević, N., “Hybrid Boundary Element Method and Quasi-TEM Analysis of Two-Dimensional Transmission Lines - Generalization”, Electromagnetics, Taylor & Francis, Vol. 33, No. 4, pp. 292-310, 2013, ISSN 0272-6343 (Print), 1532-527X (Online). [Online] http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02726343.2013.777319#.Utz8_NI1i9J.
 • Perić, M., Ilić, S., Aleksić, S., Raičević, N., “Application of Hybrid boundary element method to 2D microstrip lines analysis”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press, Vol. 42, No. 2, pp. 179-190, 2013, ISSN 1383-5416 (Print), 1875-8800 (Online), DOI 10.3233/JAE-131655, [Online] http://iospress.metapress.com/content/aw8888665x4j7v12/?p=ff99612ad9f6427786829653cc21d8ac&pi=2
 • Perić, M., Aleksić, S., “Penetration of Electric Field into Hollow Dielectric Bodies”, Electronics and Electrical Engineering journal (Elektronika Ir Elektrotechnika), Kaunas University of Technology, Lithuania, No. 10 (116), pp. 19-24, 2011, ISSN 1392-1215 (print), ISSN 2029-5731 (online), [Online] http://www.ee.ktu.lt/journal/2011/10/05__ISSN_1392-1215_Penetration%20of%20Electric%20Field%20into%20Hollow%20Dielectric%20Bodies.pdf
 • Cvetković Z., Perić, M., Mladenović-Vučković A., “Optimization procedure for high homogeneity field systems design”, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, IOS Press, Vol. 37, No. 2-3 / 2011, pp. 133-145, 2011, DOI 10.3233/JAE-2011-1385,ISSN 1383-5416 (Print), ISSN 1875-8800 (Online), [Online] http://iospress.metapress.com/content/n5751k8371548877/
 • Cvetkovic, Z., Petkovic, B., Peric, M., “Systems for Homogeneous Electrical Fields Generation and Effects of External Bodies on Field Homogeneity”, ACES journal, The Applied Computational Electromagnetic Society, Mississippi, USA, Vol. 26, No. 1, pp. 56-63, 2011, ISSN 1054-4887, [Online] http://www.aces-society.org/search.php?vol=26&no=1&type=2.
 • Perić, M. T., Ilić, S. S., Aleksić, S. R., Raičević, N. B., Petrov R. V., Tatarenko A. S., Bichurin M. I., “Analysis of stripline placed vertically between two parallel infinite grounded planes using Hybrid boundary element method”, The Fundamental Research, Academy of natural history, Moscow, Russia, No. 1, Vol. 1, pp. 185-190, 2013, ISSN 1812-7339, [Online] http://rae.ru/fs/pdf/2013/1-1/30924.pdf. (in Russian)
 • Raičević, N., Vučković, A., Perić, M., Aleksić, S., „One numerical method for strike force determination at the step motors“, Facta Universitatis (Ser.: Automatic Control and Robotics), University of Niš, Serbia, Vol. 12, No. 2, pp. 89-101, 2013, ISSN 1820-6417, [Online] http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob/article/view/48.
 • Cvetković Z., Perić, M., Vučković A., “Systems for Homogeneous Electrostatic Field Generation using Chebyshev Polynomials”, Facta Universitatis (Ser.: Automatic Control and Robotics), University of Niš, Serbia, Vol. 10, No. 1, pp. 105-114, 2011, ISSN 1820-6417, [Online] http://facta.junis.ni.ac.rs/acar/acar201101/acar2011-10.html.

Активности

 • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:6
 • Тренутно учешће на пројектима Национални:‚1 ; Интернационални:1
 • Остали релевантни подациIEEE члан; ACES члан. Знање енглеског, француског и немачког језика.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама