Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Пријава за курс елементарне физике за бруцоше

Image
У оквиру припремне наставе за наступајућу школску 2023/24. годину, Електронски факултет организује курс Елементарне физике за бруцоше.

Настава курса почиње у понедељак, 18. 9. 2023. у 10 сати (и траје до 13 ч.) на Електронском факултету у сали А4 и то са следећим програмом:

Програм курса

 

понедељак, 18. 9.

Уводни час. Физичке величине и јединице.
Векторске и скаларне величине у физици.

уторак, 19. 9.

Кинематика. Праволинијско и криволинијско кретање.
Кружно кретање. Брзина и убрзање код равномерног  кретања. Брзина и убрзање код равномерно променљивог кретања.

среда, 20. 9.

Динамика. Сила и маса. Импулс. Тежина тела. Сила трења.

четвртак, 21. 9.

Рад, снага и енергија. Закон одржања импулса и енергије. Динамика ротационог кретања.

петак, 22. 9.

Механика флуида. Архимедов закон. Једначина континуитета.

понедељак, 25. 9.

Топлота и температура. Ширење тела при загревању.  Закони идеалних гасова. Калориметрија.

уторак, 26. 9.

Осцилаторно кретање. Брзина, убрзање и енергија код простог хармонијског кретања. Таласно кретање и акустика. Брзина простирања таласа. Звучни извори.

среда, 27. 9.

Геометријска оптика. Одбијање и преламање светлости.
Тотална рефлексија. Сочива и једначина сочива.

четвртак, 28. 9.

Структура атома. Дефект масе и енергија везе.  Радиоактивно зрачење. Закон радиоактивног распада.

 

Како се пријавити?

Да би се пријавили, молимо Вас да попуните формулар.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама