Телекомуникације

Мастер академске студије

Мастер академске студије по акредитацији из 2013. године

Општи циљ студијског програма Телекомуникације на мастер академским студијама је да студенти стекну неопходна знања и вештине која им пружају широке могућности запошљавања и/или даљег школовања у области телекомуникација, а и шире у области електротехнике и рачунарства. У оквиру овог студијског програма постоје два модула и то:

 

Телекомуникације и обрада сигнала

Модул Телекомуникације и обрада сигнала омогућава студентима да стекну потребна знања коришћења научних метода и истраживачких техника у ужем подручју истраживања, како би се оспособили да креативно решавају комплексне проблеме из праксе, односно како би се оспособили за даљи научно истраживачки рад. Као и на Основним академским студијама, практичан рад студената се обавља у оквиру модерних лабораторија, од којих су најопремљеније Лабораторија за телекомуникационе системе и Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду сигнала. Модерна опрема и стручни кадар пружају прилику студентима да се из прве руке упознају са најновијим достигнућима из области савремених дигиталних телекомуникационих система, примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација.

 

Радиокомуникациони инжењеринг и технологије

Модул Радиокомуникациони инжењеринг и технологије нуди студентима програмске садржаје који се односе на инжењеринг у савременим радиокомуникационим система. Посебна пажња посвећена је инжењерингу у бежичним комуникационим системима, широкопојасним приступним мрежама, системима за бежични приступ Интернету и мултимедијалним комуникационим системина. Кроз теоријску и практичну наставу у оквиру савремено опремљених лабораторија, Лабораторије за микроталасну технику и бежичне комуникације и Лабораторије за мултимедијалне комуникационе системе, студенти стичу знања везана за технике пројектовања и реализације РФ и микроталасних кола и склопова, антена и антенских система, пројектовање и израду техничке документације телекомуникационих мрежа и система, као и примену савремених софтверских алата у инжењерској пракси.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама