Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Списак пријављених кандидата за упис у другом уписном року

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, на Електронском факултету у Нишу на студијском програму Електротехника и рачунарство  у другом уписном року у школској 2022/2023. години, на основу успеха постигнутог у средњој школи а сагласно мерилима утврђеним Заједничким конкурсом, утврдила је следеће:

Коначан списак пријављених кандидата са бројем поена из средње школе

Коначан списак пријављених кандидата Афирмативна група 2

са редоследом према броју пријаве сваког учесника конкурса.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама