Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Шести позив талентованим младим истраживачима

Image
Шести позив талентованим младим истраживачима, студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

ПОЗИВА

талентоване младе истраживаче, студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач.

Кроз овај позив укључиће се до 300 младих истраживача, од ког броја ће се до 15 младих истраживача из области уметности укључити у акредитоване научноистраживачке организације из области уметности.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2022/2023. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Текст Позива са обрасцем Пријаве преузимају се на сајту Министарствагде су наведени услови учешћа, начин пријаве, као и сва потребна документација.

Рок за подношење пријаве је 17. јануар 2023. године.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама