Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Признавање пријемног испита из математике са сродних факултета

Кандидатима који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на Електронском факултету у Нишу у школској 2024/2025. години ПРИЗНАЈЕ СЕ положен пријемни исипит из Математике за упис на основне академске студије у школској 2024/2025. години на Електротехничком факултету у Београду, Универзитета у Београду, Факултету техничких наука у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду и Факултету организационих наука у Београду, Универзитета у Београду.

Кандидати се уписују на студијски програм према ранг листи сачињеној према укупном броју бодова сваког кандидата, по мерилима који су утврђени Конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија на Електронском факултету у Нишу за школску 2024/2025. годину, а за места која су преостала након уписа кандидата који су положили пријемни испит на Електронском факултету у Нишу.

Кандидатима се признати пријемни испит вреднује бројем освојених бодова.

Више информација на страници Упис.


Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама