Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Пријава за курс елементарне физике

Image

Катедра за Микроелектронику организује курс елементарне физике за бруцоше и то са следећим програмом:

Програм курса Елементарна физика школска 2021/22. година

 • 16. 09. четвртак: Уводни час. Улазни тест.
 • 17. 09. петак: Физичке величине и јединице. Векторске и скаларне величине у физици. Кинематика. Праволинијско и криволинијско кретање. Кружно кретање. Брзина и убрзање код равномерног кретања. Брзина и убрзање код равномерно променљивог кретања.
 • 20. 09. понедељак: Динамика. Сила и маса. Импулс. Тежина тела. Сила трења.
 • 21. 09. уторак: Рад, снага и енергија. Закон одржања импулса и енергије. Динамика ротационог кретања.
 • 22. 09. среда: Механика флуида. Архимедов закон. Једначина континуитета.
 • 23. 09. четвртак: Топлота и температура. Ширење тела при загревању. Закони идеалних гасова. Калориметрија.
 • 24. 09. петак: Осцилаторно кретање. Брзина, убрзање и енергија код простог хармонијског кретања. Таласно кретање и акустика. Брзина простирања таласа. Звучни извори.
 • 27. 09. понедељак: Геометријска оптика. Одбијање и преламање светлости. Тотална рефлексија. Сочива и једначина сочива.
 • 28. 09. уторак: Структура атома. Дефект масе и енергија везе. Радиоактивно зрачење. Закон радиоактивног распада. Период полураспада радиоактивног зрачења.
 • 29. 09. среда: Излазни тест.

Како се пријавити?

Предуслови за регистрацију су следећи:

 1. Идите на  страницу https://t.ly/vomj и пронађите се у списку како би установили који Вам је број индекса додељен
 2. Идите на страницу за регистрацију https://sip.elfak.ni.ac.rs/register и креирајте своју @elfak.rs адресу. ПАЖЊА! : Ова адреса ће вас пратити кроз цело школовање. Добро запамтите шта сте одабрали и коју сте лозинку ставили
 3. Попуните пријаву на следећем сајту: https://forms.gle/eKqR6xVjGqaLyNU89

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама