Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Пријава за курс елементарне физике за бруцоше

Image
У оквиру припремне наставе за наступајућу школску 2022/23. годину, Катедра за микроелектронику организује курс Елементарне физике за бруцоше. Настава курса почиње у петак, 16.9. 2022. у 10 сати, уживо на Електронском факултету (сала А4) и то са следећим програмом:

Програм курса

 

 16.09. петак

 Уводни час. Физичке величине и јединице.
 Векторске и скаларне величине у физици.
 Улазни тест.

 19.09. понедељак

 Кинематика. Праволинијско и криволинијско кретање.
 Кружно кретање. Брзина и убрзање код равномерног кретања.
 Брзина и убрзање код равномерно променљивог кретања.

 20.09. уторак

 Динамика. Сила и маса. Импулс. Тежина тела. Сила трења.

 21.09. среда

 Рад, снага и енергија. Закон одржања импулса и енергије.
 Динамика ротационог кретања.

 22.09. четвртак

 Механика флуида. Архимедов закон. Једначина континуитета.

 23.09. петак

 Топлота и температура. Ширење тела при загревању.   Закони идеалних гасова. Калориметрија.

 26.09. понедељак

 Осцилаторно кретање.
 Брзина, убрзање и енергија код простог хармонијског кретања.

 27.09. уторак

Таласно кретање и акустика.
 Брзина простирања таласа. Звучни извори.

 28.09. среда

 Геометријска оптика. Одбијање и преламање светлости.
 Тотална рефлексија. Сочива и једначина сочива.

 29.09. четвртак

 Структура атома. Дефект масе и енергија везе.   Радиоактивно зрачење.
 Закон радиоактивног распада.
 Излазни тест.

 

Како се пријавити?

Да би се пријавили, молимо Вас да попуните формулар.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама