Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Предлог за доделу јубиларних награда запосленима поводом Дана факултета

Поводом дана Електронског факултета у Нишу, Комисија за награде и одликовања Електронског факултета предлаже Савету факултета јубиларне награде за запослене:

Предлог за доделу јубиларних награда запосленима Електронског факултета у Нишу

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама