Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Правила одржавања пријемног испита

Image
Пријемни испит се полаже у четвртак, 30.6.2022. од 11:00 до 14:00 по дефинисаном распореду.

Кандидати који долазе на полагање пријемног испита су дужни да се појаве испред главног улаза у Факултет најкасније у 10:30.

Кандидат треба да зна пријавни број и салу у којој полаже.

Кандидати за пријемни на свом налогу могу видети свој пријавни број и салу у којој полажу пријемни.

У 10:30 се врши прозивка по салама и организовани улазак у зграду Факултета. Након тога, у свакој од сала врши се прозивка и идентификовање кандидата.

Кандидати полажу пријемни испит у периоду од 11:00 до 14:00. Сви кандидати ће остати у просторији у којој полажу пријемни испит све време његовог трајања.

Кандидати обавезно морају да имају личне исправе, како би дежурни могао да их идентификује.

Кандидати добијају оловку и папире за писање. Нису дозвољена никаква помоћна средства, калкулатори, паметни уређаји и сл.

Кандидати добијају воду и могу да понесу само неопходне ствари које су им потребне за боравак дужи од 3 сата (слаткиши, лекови и сл). Канидатима се препоручује да не носе никакве друге ствари, ранчеве, велике торбе и сл.

Улазак у зграду Факултета није дозвољен никоме осим кандидата и запослених који су ангажовани на реализацији пријемног испита.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама