Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Конкурс Универзитета у Нишу за одлазну мобилност наставног и ненаставног особља у оквиру програма ЕRASMUS+ КА107

Конкурс је отворен до 3. марта 2023. године.
Image
У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA107-065225 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује -
Конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља на универзитетима партнерских земаља у летњем семестру 2022/23. године.

Конкурс је отворен до 3. марта 2023. године, а могу се пријавити наставници и ненаставно особље факултета Универзитета у Нишу, и то за:
  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
  • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)
  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Информације о потребној документацији и остале детаље конкурса можете наћи на сајту Универзитета.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама