Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни на неком од сродних факултета

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, на Електронском факултету у Нишу на студијском програму Електротехника и рачунарство  у школској 2024/2025. години, на основу успеха постигнутог у средњој школи и на основу резултата постигнутих на пријемном испиту, а сагласно мерилима утврђеним Заједничким конкурсом, утврдила је следеће:


Коначна ранг листа кандидата који су положили пријемни на неком од сродних факултета


са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса.


Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама