Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Јединствена ранг листа кандидата за упис у другом уписном року школске 2021/22. године

Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних академских студија за стицање стручног назива дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, на Електронском факултету у Нишу на студијском програму Електротехника и рачунарство  у школској 2021/2022. години, у другом уписном року, на основу успеха постигнутог у средњој школи и на основу резултата постигнутих на пријемном испиту, а сагласно мерилима утврђеним Заједничким конкурсом, утврдила је следеће листе:

Јединственa ранг листa кандидата

Јединствена ранг листа кандидата за упис - афирмативна група 1

Јединствена ранг листа кандидата за упис - афирмативна група 3

са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама