Милош Богдановић

Контакт

  • мејл: milos.bogdanovic
  • тел:

Академска каријера

  • Изабран у звање доцент 2018. године, на Електронском факултету у Нишу, ужа научна област Рачунарство и информатика
Image

Изабране референце

Активности

  • Укупан број радова у часописима са IMPACT фактором:
  • Тренутно учешће на пројектима Национални: ; Интернационални:
  • Остали релевантни подаци

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама