Основне академске студије

Акредитација 2019.

Студијски програм Електротехника и рачунарство

На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са потребама привреде, економије и друштва у целини.

По завршетку студија добија се звање инжењер електротехнике и рачунарства.

Модули

 
Настава на студијском програму Електротехника и рачунарство организована је у 8 семестара (четири школске године).

Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра), а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула:
 • Електроенергетика (ЕЕН);
 • Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ);
 • Електроника (ЕЛК) са подмодулима (од четвртог семестра): Електронска кола и ембедед системи (ЕКЕС) и Мултимедијалне технологије (EМТ);
 • Рачунарство и информатика (РИИ);
 • Комуникације и информационе технологије (КИТ) са подмодулима (од петог семестра): Комуникације и обрада информација (КИК) и Системско инжењерство и радио-комуникације (КСИ) и
 • Управљање системима (УПС).

Настава

Настава на студијском програму реализује се кроз:
 • обавезне предмете који обухватају неопходна темељна знања,
 • изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студената из области значајних за поједини модул или подмодул,
 • стручну праксу, кроз коју се студент упознаје са најновијим стручно-технолошким сазнањима и елементима практичног рада, и
 • завршни рад, предвиђен у 8. семестру.
Настава се изводи кроз три основна облика:
 • предавања,
 • вежбе и
 • лабораторијске вежбе.
На предавањима се излаже предвиђено градиво, док се на вежбама анализирају и решавају одговарајући конкретни проблеми. Лабораторијске вежбе студентима омогућавају стицање практичних знања и инжењерских вештина везаних за примену инструмената, лабораторијске опреме и софтвера.

Оптерећење студената на курсевима исказује се преко ЕСПБ бодова. Структура студијског програма обезбеђује равномерно, просечно оптерећење по семестру од 30 ЕСПБ.

Да би завршио студијски програм, студент мора да оствари најмање 240 ЕСПБ.

Први семестар

Други семестар

Image
0
Укупан број уписаних
0
Укупно дипломирали

УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Сазнај све детаље уписа на Електронски факултет.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама