Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Софтверско инжењерство

Један од модула на студијском програму мастер академских студија под називом Рачунарство и информатика је Софтверско инжењерство.

Модул Софтверско инжењерство
има за циљ да се студентима омогући стицање знања са којима ће бити у могућности да пројектују системски и апликативни софтвер високог квалитета уз коришћење савремених техника и метода пројектовања софтвера, да науче да софтвер развијају на систематски начин уз коришћење добре теоретске основе програмирања, да ефикасно користе инфраструктуру рачунарских система, као и да примењују савремене технологије у изради софтверских производа.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 4, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама