Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Инжењерство података

Један од модула на студијском програму мастер академских студија под називом Рачунарство и информатика је Инжењерство података.

Модул Инжењерство података
нуди студентима знања везана за рад са великом количином података. Упознаје студенте са техникама и методама анализе података, нуди савремена знања из области метода оптимизације, машинског учења, пословне интелигенције и анализе друштвених мрежа.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама