Рачунарство и информатика

Мастер академске студије

Информациони системи и технологије

Један од модула на студијском програму мастер академских студија под називом Рачунарство и информатика су Информациони системи и технологије.

Циљеви модула Информациони системи и технологије
се односе на стицање знања везаних за пројектовање и развој система специјалне намене: географских, медицинских, одбрамбених, система е-Управе и других. Курсеви у оквиру овог модула пружају кандидату знање о специфичним потребама различитих врста инфoрмационих система, као и технологијама које на најбољи начин омогућују развој таквих система. Додатни циљеви се се односе на стицање знања оријентисаних на примену широког спектра информационих технологија, које се протежу почев од познавања рачунарског хардвера и архитектура до организације пословања и информационих система.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама