Напомена: У току је миграција целокупног садржаја на нови сајт факултета. Уколико нисте у могућности да пронађете неку информацију овде, молимо покушајте на http://old.elfak.ni.ac.rs

Организациона структура факултета

Организационе јединице образовно-научне делатности и секретаријат факултета

Организационе јединице из образовно-научне делатности

Секретаријат Факултета

За обављање управно-правних, административно-техничких, финансијско-материјалних, помоћно-техничких и других послова из делокруга рада Факултета, организује се Секретаријат факутлета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета. За вршење послова у оквиру Секретаријата Факултета организују се следеће службе:

Служба за опште и административно-правне послове у оквиру Секретаријата Електронског факултета у Нишу обавља управно-правне, административно – техничке и одређене помоћно – техничке послове из делокруга рада Факултета.

У оквиру службе за опште и административно-правне послове Факултета систематизована су следећа радна места:
Служба за опште и административно-правне послове

тел. +381-18-529-105, 529-104
Руководилац службе за опште и административно-правне послове
Драгана Ж. Ранђеловић
канцеларија: 107 (деканат)
тел. +381-18-529-107
Самостални правни сарадник
Марија Б. Марковић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Стручни сарадник за јавне набавке
Радица Б. Станковић
канцеларија: 12
тел. +381-18-529-612
Возач
Саша Р. Прокић
Правно кадровски аналитичар
Маја Н. Николић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Самостални правни сарадник
Јелена Г. Илић
канцеларија: 11
тел. +381-18-529-611
Стручни сарадник за јавне набавке
Снежана Д. Денић
канцеларија: 12
тел. +381-18-529-612
Кафе куварица
Зорица П. Митић
Самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу
Ивана Д. Коцић
канцеларија: 109 (деканат)
тел. +381-18-529-109
Технички секретар
Виолета Ј. Михајловић
канцеларија: 105 (деканат)
тел. +381-18-529-105
Техничар штампе
Словенка О. Милић
канцеларија: 33 (копирница факултета)
тел. +381-18-529-614
Служба за студентска питања обавља послове уписа и исписа студената на све нивое студија које се реализују на Факултету, све административне послове око организовања наставе и испита, израде и одбране дипломских радова, специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација, обраду података и све административне послове по студентским захтевима.

У оквиру Службе за студентска питања систематизована су следећа радна места:


Служба за студентска питања
канцеларија: 13 (приземље)
тел. +381 (18) 529-623
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања-Шеф Службе за студентска питања
Ивана Спасић
канцеларија: 13
тел. +381-18-529-623
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Љиљана Д. Михајловић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Никола З. Михајловић
канцеларија: Startap
тел. -
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Весна Ђ. Благојевић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Сузана Б. Мадић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Маја Ђ. Крстић-Маринковић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
Летица Д. Обрадовић
канцеларија: 13
тел. +381 (18) 529-615
Служба за материјално-финансијске послове једна је од служби Секретаријата факултета. Организована је за обављање финансијско материјалних и осталих административно стручних послова.

У оквиру Службe за материјално-финансијске послове систематизована су следећа радна места:


Служба за материјално-финансијске послове
канцеларијe: 108 (деканат), 9, 10 (приземље),
тел. +381-18-529-108, +381-18-529-609, +381-18-529-610,
Руководилац финансијско-руководствених послова
Данијела С. Баћевић
канцеларија: 108 (деканат)
тел. +381-18-529-108
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Данијела М. Цревар
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-621
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Соња Б. Петровић
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Финансијско-рачуноводствени аналитичар
Валентина Љ. Пејовић
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Јасмина Д. Радовановић
канцеларија: 9
тел. +381 (18) 529-622
Референт за финансијско-рачуноводствене послове
Јелена С. Стојановић
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
Јована Н. Парасхос
канцеларија: 10
тел. +381 (18) 529-610
Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Ружица П. Димитријевић
канцеларија: 9
тел. +381 (18) 529-609
Ова Служба се стара о одржавању објеката Факултета и свих уређаја и инсталација у њима, као и о физичком обезбеђењу целокупне имовине Факултета.
У оквиру Службе за одржавање и обезбеђење систематизована су следећа радна места:


Служба за обезбеђење и одржавање
Просторије: 19, 26, 28, 29, 30, 31, 65
тел. +381-18-529-628
Руководилац
Зоран М. Ђорђевић
канцеларија: 31
Мајстор одржавања-pадник на одржавању опреме и инсталација парног грејања
Љубиша Н. Крстић
Портир
Вељко С. Милић
Портир
Мирослав Т. Манић
Чистачица
Живана Б. Мијајловић
Чистачица
Драгана М. Цветковић
Чистачица
Оливера Б. Тодоровић
Чистачица
Снежана Р. Ђорђевић
Чистачица
Маја Г. Михајловић
Чистачица
Александра Р. Костић
Чистачица
Валентина Д. Крстић
Радник обезбеђења без оружја/чувар
Предраг В. Вујовић
Службеник за послове заштите
Горан Х. Перић
Мајстор одржавања-бравар
Дејан М. Нешић
Портир
Владимир Г. Марковић
Портир
Јасмина Ј. Спасић
Чистачица
Татијана З. Антић
Чистачица
Горица Р. Рашић
Чистачица
Гордана Б. Ђорђевић
Чистачица
Верица Б. Ђурковић
Чистачица
Зорица Д. Стефанов
Чистачица
Ивана О. Павловић
Мајстор одржавања-електричар
Миодраг М. Милошевић
Мајстор одржавања-столар
Виктор М. Радовановић
Домар
Негослав М. Спасић
Портир
Владица Р. Здравковић
Чистач
Зоран С. Стефанов
Чистачица
Бојана Д. Ивић
Чистачица
Биљана Р. Савић
Чистачица
Сања М. Ђорђевић
Чистачица
Јасминка Ч. Илић
Чистачица
Марија З. Чолаковић
Чистачица
Јадранка Б. Стаменковић
Мајстор одржавања-грађевинско-занатски радник
Ненад Б. Ђорђевић

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама

© Електронски факултет у Нишу. Универзитет у Нишу. Сва права задржана.