Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 159/2020), дана 01.10.2023. године, чине се јавно доступним  


Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

    Број систематизованих радних места према нивоу квалификација: укупно 290
НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОСЛОВИ:
    * 8.2 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
    * 8.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
    * 7.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
    * 6.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ:
    * 7.1 ниво – 58 радних места
    * 6.1 ниво – 7 радних места
    * 4 ниво – 20 радних места
    * 3 ниво – 8 радних места
    * 1 ниво – 24 радна места
 
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:    
    * 8.2 ниво – 52 запослена
    * 7.1 ниво – 27 запослених
    * 6.1 ниво – 8 запослених
    * 4 ниво – 19 запослених    
    * 3 ниво – 5 запослених
    * 1 ниво – 18 запослених

Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација:
    * 8.2 ниво – 57 запослених
    * 8.1 ниво – 9 запослених
    * 7.1 ниво – 40 запослених
    * 4 ниво – 1 запослени    
    * 3 ниво – 1 запослени

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа):
    * по основу ауторског уговора – 5
    * по основу уговора о допунском раду –
    

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2022. години: 6.

Укупан број запослених на неодређено време са којима је заснован радни однос у 2022. години: 10.
    
Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70% у 2023. години: 0.

Укупан број новозапослених на неодређено време изнад дозвољеног процента од 70% у 2023. години, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 0.

Преузмите као пдф документ

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама