Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 159/2020), дана 09.03.2022. године, чине се јавно доступним  


Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација: укупно 290
    
НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОСЛОВИ:
* 8.2 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 8.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 7.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 6.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије

    
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ:
* 7.1 ниво – 58 радних места
* 6.1 ниво – 7 радних места
* 4 ниво – 20 радних места
* 3 ниво – 8 радних места
* 1 ниво – 24 радна места
 
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:    
* 8.2 ниво – 45 запослених
* 7.1 ниво – 28 запослених
* 6.1 ниво – 8 запослених
* 4 ниво – 20 запослених
* 3 ниво – 6 запослених
* 1 ниво – 18 запослених
 
  
Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација:
* 8.2 ниво – 69 запослених
* 8.1 ниво – 9 запослених
* 7.1 ниво – 38 запослених
* 3 ниво – 1 запослени
* 1 ниво – 1 запослена

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа):
* по основу ауторског уговора – 8
* по основу уговора о допунском раду – 0
    

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2021. години: 6.

Укупан број запослених на неодређено време са којима је заснован радни однос у 2021. години: 11.
    
Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70% у 2022. години: 1.

Укупан број новозапослених на неодређено време изнад дозвољеног процента од 70% у 2022. години, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 0.

документ

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама