Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација: укупно 290 

НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОСЛОВИ: 
 •  8.2 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
 • 8.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
 • 7.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије 
 • 6.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије

 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ:
 • 7.1 ниво – 58 радних места
 • 6.1 ниво – 7 радних места
 • 4 ниво – 20 радних места
 • 3 ниво – 8 радних места
 • 1 ниво – 24 радна места   
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:
 • 8.2 ниво – 39 запослених
 • 7.1 ниво – 58 запослених 
 • 6.1 ниво – 8 запослених
 • 4 ниво – 20 запослених 
 • 3 ниво – 6 запослених
 • 1 ниво – 16 запослених    

Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација:
 • 8.2 ниво – 75 запослених
 • 8.1 ниво – 9 запослених
 • 7.1 ниво – 42 запослена
 • 1 ниво – 2 запослена

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа): 
 • по основу ауторског уговора – 13
 • по основу уговора о допунском раду – 2

Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2020. години: 9.
 
Укупан број запослених на неодређено време са којима је заснован радни однос у 2020. години: 1. 

Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70% у 2021. години: 3.
 
Укупан број новозапослених на неодређено време изнад дозвољеног процента од 70% у 2021. години, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 5.

Документ можете погледати  овде.

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18115 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама