Обавештења

Обавештења за запослене на Електронском факултету

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

У складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 159/2020), дана 01.12.2021. године, чине се јавно доступним
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на Универзитету у Нишу, Електронском факултету у Нишу

Број систематизованих радних места према нивоу квалификација:укупно 290 НАСТАВНО-НАУЧНИ ПОСЛОВИ:
* 8.2 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 8.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 7.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије
* 6.1 ниво – број радних места одређује се актом о акредитацији Факултета, до броја одобреног Одлуком Владе Републике Србије

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ:
* 7.1 ниво – 58 радних места
* 6.1 ниво – 7 радних места
* 4 ниво – 20 радних места
* 3 ниво – 8 радних места
* 1 ниво – 24 радна места
Укупан број запослених на неодређено време према нивоу квалификација:
* 8.2 ниво – 44 запослена
* 7.1 ниво – 28 запослених
* 6.1 ниво – 7 запослених
* 4 ниво – 20 запослених
* 3 ниво – 6 запослених
* 1 ниво – 16 запослених

Укупан број запослених на одређено време према нивоу квалификација:

* 8.2 ниво – 70 запослених
* 8.1 ниво – 9 запослених
* 7.1 ниво – 40 запослених
* 3 ниво – 1 запослени
* 1 ниво – 3 запослена

Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа):
* по основу ауторског уговора – 7
* по основу уговора о допунском раду – 2
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у 2020. години: 9.
Укупан број запослених на неодређено време са којима је заснован радни однос у 2020. години: 1.
Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70% у 2021. години: 3.
Укупан број новозапослених на неодређено време изнад дозвољеног процента од 70% у 2021. години, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 5.

документ

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18106 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама