Новости и обавештења

Најновије вести са Електронског факултета у Нишу

Начин рангирања и уписа студената на ОАС почев од школске 2024/25. године

На основу члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Сета општих препорука за вредновање резултата државне матуре приликом рангирања и уписа студената и Закључка Колегијума Факултета, донетог на састанку одржаном 03.04.2023. године, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 06.04.2023. године, донело је
 

ОДЛУКУ

о начину вредновања елемената за рангирање и упис студената на основне академске студије – студијски програм Електротехника и рачунарство на Електронском факултету у Нишу почев од школске 2024/25. године

 

I

Утврђује се начин вредновања елемената за рангирање и упис студената на основне академске студије – студијски програм Електротехника и рачунарство на Електронском факултету у Нишу почев од школске 2024/25. године, за гимназије и стручне профиле који немају директну проходност:

 

Назив студијског програма

Електротехника и рачунарство

1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања

40%

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности

10%

3. Успех на матурском испиту из Математике

40%

4. Успех на матурском испиту из предмета које је Факултет одредио са Листе општеобразовних предмета

10%

4а. Општеобразовни предмети са Листе који се вреднују

Страни језик, Физика, Хемија, Биологија, Географија, Историја

 

II

Утврђује се начин вредновања елемената за рангирање и упис студената на основне академске студије – студијски програм Електротехника и рачунарство на Електронском факултету у Нишу почев од школске 2024/25. године, за стручне профиле који имају директну проходност:

 

Назив студијског програма

Електротехника и рачунарство

1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања

40%

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности

10%

3. Успех на матурском испиту из Математике

30%

4. Успех из теоријског дела стручног матурског испита

20%

4а. Стручни образовни профили који имају директну проходност за студијски програм

Електротехника:

 • Електротехничар мехатронике
 • Администратор рачунарских мрежа
 • Електротехничар аутоматике
 • Електротехничар електромоторних погона
 • Електротехничар електронике
 • Електротехничар електронике на возилима
 • Електротехничар енергетике
 • Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
 • Електротехничар информационих технологија
 • Електротехничар мултимедије
 • - Електротехничар обновљивих извора енергије
 • Електротехничар процесног управљања
 • Електротехничар рачунара
 • Електротехничар телекомуникација

 

Машинство и обрада метала:

 • Авиомехатроничар
 • Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова
 • Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова
 • Машински техничар за компјутерско конструисање
 • Машински техничар мерне и регулационе технике
 • Мехатроничар за радарске системе
 • Мехатроничар за ракетне системе
 • Мехатроничар за транспортне системе аеродрома
 • Техничар за индустријску роботику
 • Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
 • Техничар за роботику
 • Техничар машинске енергетике
 • Техничар мехатронике

 

Саобраћај:

 • Техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају
 • Техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга

 

Хемија, неметали и графичарство:

 • Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

 

III

Кандидату који је као ученик средње школе освојио једно од прва три места/награде на републичком (државном) такмичењу у знању из одговарајућих области техничких или природно-математичких наука, а под покровитељством Министарства просвете, односно на међународном такмичењу, постигнути успех биће додатно вреднован, у складу са конкурсом за упис студената у прву годину студијског програма основних академских студија.

Преузмите одлуку као пдф документ

Основни подаци

Адреса: Александра Медведева 14, 18104 Ниш
Тел: +381 (18) 529-105
Факс: +381 (18) 588-399
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
ПИБ: 100232259
Текући рачун: 840-1721666-89

Факултет на друштвеним мрежама