Način finansiranja studija za studente koji ponovo upisuju OAS

 

osnovne

 

Shodno članu 103. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju koji predviđa da


student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom nivou studija,

 

obaveštavamo kandidate koji su već bili upisani u prvu godinu osnovnih akademskih studija u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta, da se mogu upisati u prvu godinu osnovnih akademskih studija Elektronskog fakulteta u Nišu u školskoj 2018/2019. godini samo kao studenti koji sami finansiraju studije.

Provera podataka

Budući studenti, ovde možete proveriti ispravnost svojih podataka na osnovu JMBG-a i broja prijave. Podaci će biti dostupni najkasnije 48 časa nakon prijavljivanja na šalteru. Ukoliko pretraga ne nalazi Vaše podatke, moguće je da je upisan pogrešan JMBG. Molimo Vas da sve uočene nepravilnosti prijavite na telefon (018) 529-623.

Pošalji

Informator

osnovne-lupa