Zašto Elektronski fakultet u Nišu?

Elektronski fakultet u Nišu predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu računarstva.

 

 

zasto-0

 

Značajan je partner u sprovođenju Akcionog plana Vlade Republike Srbije za razvoj IT sektora sa svojim projektima kao što su formiranje Startap centra Niš - Studentski kreativni centar koji je prošle godine počeo da radi u okviru Fakulteta kao prvi deo velikog projekta koji obuhvata i izgradnju Višenamenske laboratorijske lamele i izgradnju Naučno-tehnološkog parka Niš. Ovi objekti će biti izgrađeni pored zgrade Fakulteta čime će se uz postojeće objekte dobiti jedinstvena celina za obrazvanje, nauku, razvojne i istraživačke poslove, transfer tehnologije i razvoj novih startapova, spinofova i malih i srednjih preduzeća, te dati novi oblik saradnje fakulteta i prirvede posebno u domenu istraživanja i razvoja.

 

zasto-1

 

Kada student upiše naš fakultet, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, uz primenu visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, obrazovaće se za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

 

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te je ne redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započinju svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama i kompanijama sa kojima fakultet ima dugu i uspešnu saradnju. Sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse. Najbolji među studentima imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na Elektronskom fakultetu.

 

zasto-2

 

Nastava na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo traje 8 semestara (četiri školske godine). Studije karakteriše sticanje opštih inženjerskih znanja u okviru prve godine (dva semestra), a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru 6 modula: Elektroenergetika, Elektronske komponente i mikrosistemi, Računarsvto i informatika, Upravljanje sistemima, Elektronika i Telekomunikacije. Postoji veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju da student profiliše sebe u budućeg stručnjaka iz oblasti prema svojim afinitetima ili ambicijama. Pored teorijskih znanja, u toku studija studenti će imati priliku da steknu značajna praktična znanja i iskustva, što će im pomoći u daljem radu nakon diplomiranja.

 

Elektronski fakultet u Nišu prednjači u realizaciji projekata EU u okviru studentske mobilnosti. Sve značajniji broj naših studenata jedan semestar ili celu školsku godinu provodi ne nekom od prestižnih evropskih univerzitetata, što za njih predstavlja neprocenljivo međunarodno iskustvo. Tu su i studentske stručne ekskurzije, posete sajmovima tehnike u zemlji i inostranstvu, posete privrednim subjektima, drugim fakultetima i institutima kao i još mnogo toga.

 

zasto-3

 

Studiranje na Elektronskom fakultetu otvara niz novih mogućnost, jer se radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi isključivo od truda i zalaganja, a samo oni koji sanjaju velike stvari mogu ostvariti najviše ciljeve i svetlu budućnost. Elektronski fakultet i njegovi studenti su bili važan faktor za dolazak stranih investitora u naš grad kao što su Džonson elektrik, Cumtobel, IMI i ostali, a očekujemo i druge investotre koji će ponuditi našim diplomcima nova radna mesta ne samo u proizvodnji već i u njihovim razvojnim centrima. Ono što za kraj moramo istaći jeste da je Elektronski fakultet u Nišu od osnivanja do danas upisalo 16.986 studenata, od čega je 7.377 njih uspešno diplomiralo, 534 magistriralo, a 279 doktoriralo.

 

zasto-4

 

Ponosimo se našim bivšim studentima, koji su nastavkom svoje profesionalne ili akademske karijere u zemlji i inostranstvu učinili da Elektronski fakultet bude prepoznatljiv i respektabilan. Neki od njih su svoju akademsku karijeru nastavili kao profesori na najprestižnijim univerzitetima, kao što su Stenford, Arizona, Ilinois u Americi, britanski univerzitet u Notingemu ili univerziteti u Australiji i na Novom Zelandu. Takođe, rade i u svetskim kompanijama poput IMB-a, Fejsbuka, Intela, Majkrosofta, Filipsa, Kontinentala, kao i u mnogim drugim. Ponosni smo i na činjenicu da je naš Fakultet u istraživanju obavljenom od strane sajta studentranking.org 2014. godine, a prema oceni samih studenata, rangiran kao četvrti najpoželjniji fakultet za studiranje u Republici Srbiji u kategoriji 76 analiziranih fakulteta, kao i na činjenicu da smo nosioci najvišeg prizananja za obrazovanje u našoj zemlji Svetosavske nagrade i najviše nagrade grada Niša, nagrade 11. JANUAR.

 

Budi i ti deo naše kreativne i uspešne budućnosti! Upiši Elektronski fakultet u Nišu!

 

Diplomiraj i dominiraj!

Provera podataka

Budući studenti, ovde možete proveriti ispravnost svojih podataka na osnovu JMBG-a i broja prijave. Podaci će biti dostupni najkasnije 48 časa nakon prijavljivanja na šalteru. Ukoliko pretraga ne nalazi Vaše podatke, moguće je da je upisan pogrešan JMBG. Molimo Vas da sve uočene nepravilnosti prijavite na telefon (018) 529-623.

Pošalji

Informator

osnovne-lupa